Moderní dům

Moderní dům

Stavba domu, to dnes už nejsou jen cihly, střecha a omítka. Dům je vlastně takový malý ekosystém, který je potřeba v létě chladit, v zimě vytápět a navíc je pro něj nanejvýš vhodné vyrábět elektrickou energii, popř. ohřívat vodu co nejekonomičtějšími a nejekologičtějšími způsoby. Na našich webových stránkách se vám pokusíme zodpovědět klíčové otázky v oblasti energetiky moderního domu 21. století s ohledem na finanční náklady i šetrnost k přírodě.

Chlazení a vytápění domácnosti – Moderní klimatizace zajistí v každé domácnosti komfortní prostředí, které si užijete za jakéhokoliv počasí.

Výroba elektřiny – Fotovoltaika představuje jedinečnou možnost, jak přeměnit přímé sluneční záření na elektrickou energii.

Ohřev TUV – Seznamte se s nejčastějšími a nejhospodárnějšími způsoby ohřevu teplé užitkové vody v moderní domácnosti.

Klimatizace

Klimatizace je moderní přístroj, bez kterého si dnešní svět lze jen těžko představit. Setkáváme se s nimi v rodinných domech, na pracovištích i v automobilech. Jedná se vlastně o chladící jednotku skládající se ze dvou hlavních částí, která pracuje na velmi jednoduchém principu. V podstatě jde o to, že vnitřní jednotka odčerpává teplý vzduch z místnosti a vnější jednotka ho pak následně vypouští ven mimo budovu.

Jak poznáte kvalitní moderní klimatizaci? V zásadě je to ta, která vám kromě chlazení vzduchu nabízí i další funkce, jako je filtrace vzduchu, odvlhčování a dokonce i topení.

Moderní klimatizace je tedy všestranná a dokáže toho mnohem víc, než jen ochlazovat vzduch v místnosti. Vybaveny jsou například časovým spínačem, díky kterému si můžete přednastavit teplotu, takže se po návratu domů z práce můžete těšit na teplotně příjemné prostředí. Klimatizace rovněž vytváří zdravé prostředí, a to díky tomu, že disponuje účinnými filtry, které ze vzduchu odstraňují prachy a pyly. Důležité také je, aby klimatizace měla režim pro spaní a aby se jednalo o velmi tichou jednotku, která by vytvářela ideální prostředí i během spánku. Samozřejmostí je pak dálkové ovládání, s jehož pomocí lze měnit teplotu stejně jako program v televizi.

Dnešní výrobci klimatizací nemyslí jen na nejnovější technologie, ale v potaz berou také design klimatizace. Dnes je totiž velmi důležité, aby klimatizace dokonale zapadla do interiéru chlazené místnosti. U klimatizací je důležitá také pravidelná údržba. I proto dnešní výrobci kladou velký důraz na to, aby klimatizace byla co nejsnadněji udržovatelná.

A jak vybrat správnou klimatizaci? K tomu musíte zvážit několik důležitých faktorů. Kromě celkové plochy místnosti, jejich rozměrů, typu, způsobu zateplení a umístění oken si musíte také zjistit orientaci místnosti podle světových stran, počet zapnutých elektrospotřebičů i průměrný počet osob, který bude místnost obývat.

Princip fungování klimatizace

Princip fungování klimatizace je opravdu velmi jednoduchý: klimatizace odebírá z pokoje teplo, které poté uvolňuje přes ventilátor ven z místnosti. Proces klimatizace je samozřejmě trochu složitější. Je složený ze tří hlavních kroků, kterými jsou komprese, kondenzace a vypařování.

Při první fázi, kompresi, nasává kompresor chladivo (to bývá ve formě par umístěno v dobře izolované nádobě) a poté jej stlačuje pod velmi vysokým tlakem. Při stlačování se páry zahřívají. Další fází je kondenzace, neboli předávání tepla. V této fázi jsou stlačené páry prudce ochlazovány, čímž dochází ke kondenzaci. Páry jsou pak ve formě mikroskopických kapiček rozprašovány do výparníku, kde se smísí se vzduchem (třetí fáze), který je ventilátorem šířen do místnosti za odchodu teplého vzduchu.

Zdravotní rizika

Klimatizace jistě patří mezi nejlepší způsoby, jak se během horkých letních dnů můžete rychle zchladit a osvěžit se. Nic by se ale nemělo přehánět. Lidé mnohdy dělají tu chybu, že místnost oproti venkovnímu prostředí hodně ochladí, což není pro lidský organismus vůbec ideální.

K nejčastějším problémům, které se spojují s fungováním klimatizace, patří například angína, která vzniká při razantním střídání teplot. Kromě nachlazení a bolesti v krku vám klimatizace může způsobit také nepříjemné pálení očí. Pokud nebudete dbát na pravidelnou údržbu klimatizačních zařízení, může dojít k přemnožení choroboplodných mikroorganismů, např. Legionelly.

A jak tedy předcházet zdravotním problémům z používání klimatizace? Především dejte pozor na to, aby klimatizace nebyla nainstalována tak, aby dlouhodobě foukala přímo na nějakou osobu. To totiž vede k ochlazení organismu a rychlejšímu odpařování potu. Důležité také je, aby rozdíl v teplotě v klimatizované místnosti a venkovní teplotě nebyl větší jak 5 °C.

Druhy klimatizací

Klimatizace lze dělit podle různých kritérií. V základě se klimatizační jednotky dělí na tři hlavní kategorie, kterými jsou mobilní, okenní a dělené klimatizace (split a multi-split).

Mobilní klimatizace

Výhodou mobilních klimatizací je především to, že se jedná o samostatný kompaktní přístroj, takže ho lze velmi snadno kdykoliv přemístit. Vyhnete se tak i stavebním zásahům. Tuto jednotku stačí jednoduše zapojit do elektrické zásuvky a hadici, která odvádí teplý vzduch z místnosti, vyvedete pootevřeným oknem ven. Mobilní klimatizaci ovšem není vhodné brát jako konečné řešení, ale pouze o přechodné. Tato jednotka má totiž nižší účinnost a je také docela hlučná.

Okenní klimatizace

Okenní klimatizace je vlastně takovým hybridem mezi dělenou a mobilní klimatizací. Vnitřní a vnější jednotka je stejně jako mobilní klimatizace spojena do jednoho kusu zařízení, který je ovšem montován přímo do okna či zdi domu. Samotná jednotka je zabudována tak, že část jednotky s chladičem směřuje do místnosti a část s kondenzátorem do venkovního prostoru.

Dělená klimatizace

Dělenou klimatizaci tvoří dvě základní jednotky, vnitřní (umístěná v místnosti) a vnější (instalovaná na vnější straně budovy). Na rozdíl od mobilní klimatizace, účinnost této jednotky je daleko vyšší a i provoz je výrazně tišší. Nevýhodou ovšem je, že při instalaci musíte počítat se stavebními zásahy do budovy.

Dělené klimatizace se přitom dělí na split a multi-split systémy. Rozdíl spočívá v tom, že u systému split existuje jedna vnitřní jednotka, která je napojená na vnější jednotku. U systému multi-split může být na jednu venkovní jednotku napojeno více vnitřních jednotek. Těch existuje několik druhů. Vybírat můžete jednotky nástěnné, parapetní, podstropní nebo kazetové.

Instalace klimatizace

Před samotnou instalací klimatizace je nutné dobře si promyslet, kde přesně bude umístěna venkovní a vnitřní jednotka.

Venkovní klimatizační jednotka je poměrně dost veliká, proto je potřeba dobře si rozmyslet, kde přesně bude umístěna. Výhodou je, že tuto jednotku můžete nainstalovat téměř kamkoliv, na zeď, střechu nebo i na balkon. Významnou roli v rozhodování přitom hraje délka instalovaného potrubí, které slouží k cirkulaci chladiva. Čím delší toto potrubí bude, tím bude i cena za instalaci dražší. Kromě toho je potřeba počítat i s tím, že venkovní jednotku musí být s tou vnitřní propojena elektrickým kabelem.

Cena za instalaci se odvíjí také od toho, zda jde o splitové nebo multisplitové řešení. Tedy jestli se bude instalovat jedna venkovní a jedna vnitřní klimatizační jednotka (řešení split) nebo zda k jedné venkovní jednotce bude napojeno více vnitřních jednotek (multisplitové řešení).

Než se tedy začne s instalací, je potřeba vypracovat kvalitní projekt, ve kterém bude jasně uvedeno, kde budou jednotlivé jednotky umístěny a kudy povede potrubí a elektrický kabel. Jak potrubí, tak i kabel je možné vést ve stěně nebo v liště. Nutné je znát pevnost a tloušťku stěny, která musí být kvůli instalaci proražena. Na stěnu, kde má být umístěna klimatizační jednotka, se připevní nosná konzole. Projekt je důležitý i z toho důvodu, že se vyřeší, zda bude odtok kondenzátu směřující z vnitřní jednotky k té venkovní vyřešen samospádem, nebo jestli se bude muset využít čerpadlo.

Instalaci klimatizace byste v žádném případě neměli provádět sami. Nechte to na odbornících, kteří mají s montáží klimatizací dlouholeté zkušenosti. Získáte tak jistotu, že vše je provedeno správně a kvalitně. V případě poruchy pak máte v záloze záruční list.

Chlazení a vytápění v jednom

Během horkých letních dnů mnoho lidí začíná uvažovat o tom, že si do domu pořídí klimatizaci. Většinu ale odradí poměrně vysoká cena a dlouhá doba, po kterou musíte čekat na instalaci. Pravdou také je, že opravdu horkých dnů v na našem území není moc. Na druhou stranu poměrně chladných dnů je rozhodně víc, a víc než klimatizace by se tedy hodilo vytápěcí zařízení. Úplně nejlepší variantou by ale byla kombinace obou těchto zařízení.

Klimatizace, která by se dala popsat jako tepelné čerpadlo vzduch-vzduch, má velmi vysokou celoroční účinnost. Díky tomu se jedná o jeden z nejlevnějších systémů vytápění, jehož výhodou je také rychlá návratnost investice. Výhodou vytápění pomocí klimatizace nabízí velmi úsporné vytápění a navíc máte zajištěno komfortní klima během horkých letních dnů.

Využívání klimatizace nejen k chlazení, ale také k vytápění má ale i své stinné stránky. Pokud jste zvyklí na sálavé teplo, musíte počítat s tím, že u tohoto typu vytápění ho nezažijete. Díky teplovzdušnému vytápění dochází v místnosti k víření prachu. Nevýhodou je také to, že tento systém není schopen při nižších teplotách moc dobře pracovat.

V dnešní době ale na trhu existuje vynikající řešení, které dokáže zajistit dostatečný komfort po celý rok a zároveň by měla veškeré výhody kombinace zdrojů. Některá tepelná čerpadla se mohou pochlubit tím, že přestože jsou zaměřena na vytápění, dokáží chlazením ve vašem domě zajistit optimální komfort i během letních měsíců. Navíc disponují předním panelem z hliníku, který je schopný se rozehřát až na 55°C a vydávat příjemné sálavé teplo.

Parapetní jednotku lze použít jako radiátor. Nemusíte mít strach, že v případě chladnějších dnů nebude jednotka schopna dostatečně vytápět. Pokud bude potřeba zvýšit teplotu, zapne jednotka ventilátor a tím zvýší svůj výkon. Výhodou také je, že lze velmi snadno regulovat směr i rychlost proudění vzduchu. Díky titanovému apatitovému fotokatalytickému filtru je vzduch dokonale očištěn od prachu, pylu a dalších nečistot. Výjimečný je také design této jednotky, který je vytvořen tak, aby co nejlépe zapadl do interiéru moderní domácnosti.

O webu

Na našich webových stránkách naleznete nejrůznější informace věnované pasivním domům a nízkoenergetickým stavbám. Dozvíte se základní typy, při výběru a stavbě pasivního domu. Pokusíme se vám poskytnout vše potřebné, co se pasivních domů týče. Pasivní domy jsou dnes velkým hitem a mají velmi příznivou budoucnost. Jestliže se o ně zajímáte, jste tu správně!