Moderní klimatizace

Moderní klimatizace

Budeme se věnovat následujícím tématům …

Klimatizace – je zařízení, jež je určeno pro úpravu vzduchu v daném prostoru. V dnešní době se s klimatizačním zařízením setkáváme téměř všude. Běžně jej naleznete v kancelářích, v domech i v restauracích.

Typy klimatizací – můžete si pořídit nejrůznější typy klimatizací. Nástěnné, podstropní, mezistropní, kazetové, centrální či okenní klimatizace. Nabídka je opravdu široká. Záleží pouze na vás.

Split a MultiSplit – v případě, že se rozhodnete pořídit si novou klimatizaci, je nutné si odpovědět na jednu důležitou otázku. Chci klimatizovat jednu nebo více místností? Odpověď je podstatná pro výběr klimatizace.

Princip fungování – Co je klimatizace jistě každý ví. Jak ale přesně funguje, to ví asi jen málokdo. Jednoduše můžeme říci, že klimatizace odebírá teplý vzduch z vnitřního prostoru a odvádí jej do prostoru mimo budovu.

Údržba klimatizace – Jistě máte zájem na tom, aby se vám vaše investice do klimatizace vyplatila a aby vám sloužila bez větších závad. Proto je nutné provádět pravidelnou údržbu. Ta není nijak složitá ani náročná.

Klimatizace

Klimatizace je zařízení, jež je určeno pro úpravu vzduchu v daném prostoru. V dnešní době se s klimatizačním zařízením setkáváme téměř všude. Běžně jej naleznete v kancelářích, v domech či bytech, v dopravních prostředcích, v restauracích, halách atp.

Na trhu si můžete vybrat z rozmanité škály nejrůznějších klimatizací. Mezi nejrozšířenější typy patří nástěnné klimatizace, klimatizace podstropní, mezistropní či okenní.

Moderní klimatizační zařízení se mohou pochlubit celou řadou vychytávek a doplňků. Mezi ty nejčastější patří dálkové ovládání, které je dnes součástí snad všech typů klimatizací, noční režim a dále časovač.

Klimatizace je možné rozdělit do skupin podle určitých hledisek. Prvním typem jsou komfortní klimatizace. Ty jsou vhodné zejména do obytných prostor , kulturních a společenských prostor, dopravních prostředků, do prostor s tepelnou zátěží či do místností s přísnými požadavky na klima.

Druhým typem jsou klimatizační zařízení, které jsou určené k ochlazení různých technologických celků. Proto nesou označení klimatizace průmyslové. Tento typ klimatizací zajišťuje správnou funkci zařízení a v některých případech zajišťují také hygienickou funkci pro obsluhu těchto zařízení. Vhodné jsou zejména do výrobních prostor či do prostor s IT a telekomunikací.

Dále existují i speciální typy klimatizací, které se používají většinou tam, kde lidé nepracují. Umísťují se do inkubátorů, do různých boxů nebo do speciálních výrobních strojů na léky.

V posledních letech se stále více dbá na životní prostředí. Celá řada společností podnikla významné kroky směrem k omezení nepříznivých účinků výroby a provozu klimatizací. Výsledkem jejich snažení jsou nové energeticky úsporné zařízení.

Typy klimatizací

Na trhu dnes můžete narazit na velké množství různých typů klimatizací, které se od sebe liší například podle toho, kam je lze nainstalovat nebo podle způsobu fungování.

Výrobou nástěnných, podstropních, mezistropních, kazetových, centrálních a okenních klimatizací se dnes zabývá celá řada značek. Podle toho, do kolika místností potřebujete klimatizace umístit, se rozlišují klimatizace Split a MultiSplit. V prvním případě se jedná o klimatizaci, která má jednu vnější i vnitřní jednotku. Klimatizační jednotky MultiSplit se skládají z jedné vnější a vícero vnitřních klimatizačních jednotek.

Výběr klimatizace byste v žádném případě neměli podceňovat, proto je vždy lepší konzultovat výběr s odborníkem. Přestože si za tuto službu něco připlatíte, můžete si být jisti, že se vám tato investice nakonec vyplatí. Špatným výběrem byste totiž mohli přijít o nemalé peníze.

Klimatizace podle umístění

Dnes si můžete pořídit nejrůznější typy klimatizací. Nástěnné, podstropní, mezistropní, kazetové, centrální či okenní klimatizace.

Nástěnné klimatizace patří mezi nejpoužívanější typy klimatizací, které jsou vhodné nejen do kanceláří, ale také do hospod či restaurací. Je tedy určen pro ochlazování větších prostorů. Nástěnné klimatizace se skládají ze dvou částí – venkovní a vnitřní jednotky. Výhodou těchto klimatizací je snadná ovladatelnost a nenáročná údržba.

Dalším typem tzv. dělených klimatizací, je klimatizace podstropní. Stejně jako nástěnné klimatizace se i podstropní skládají ze dvou částí. Jedná se o venkovní a vnitřní jednotku. S tímto typem klimatizací se nejčastěji potkáte v obchodech nebo restauracích, kde je zapotřebí ochladit větší prostor a není možné použít klimatizace nástěnnou.

Pokud hledáte klimatizaci, která nenarušuje interiér a zároveň vám poskytuje pohodlí pro vnitřní klima, určitě byste měli sáhnout po mezistropní klimatizace. Tento typ se montuje do podhledu, takže je z celé klimatizace viditelná pouze sací a výstupová mřížka.

Hledáte-li klimatizaci, která má stylový design, vysoký výkon a nízkou spotřebu elektrické energie, vyzkoušejte kazetovou klimatizaci. Kazetové klimatizace se umísťují do podhledu, takže velká část klimatizace není vidět.

Pro ochlazování více místností je velice vhodná centrální klimatizace. Ta se využívá zejména v kancelářích, bankách či různých prodejnách. Centrální klimatizace mají 1 venkovní jednotku a mohou mít 1-16 vnitřních jednotek. Je tedy určena pro ochlazování větších komplexů.

okenními klimatizacemi se dnes setkáváme zřídka. Ovšem najdou se i tací, kteří právě na tento typ klimatizace nedají dopustit, zejména pro svou jednoduchost a kompaktnost. Okenní klimatizace jsou tvořeny dvěma tepelnými výměníky, kompresorem a elektronikou. U některých typů se můžete dokonce setkat s tepelným čerpadlem. Jak je již z názvu patrné, umísťují se do oken budov.

Nabídka je opravdu široká. Záleží pouze na vás, který z výrobků si vyberete.

Split a MultiSplit

V případě, že se rozhodnete pořídit si novou klimatizaci, je nutné si odpovědět na jednu důležitou otázku. Chci klimatizovat jednu nebo více místností? Odpověď je podstatná pro výběr klimatizační jednotky.

Chcete-li klimatizovat pouze jednu místnost, je výhodnější si pořídit Split klimatizační jednotku. Ta se skládá z jedné venkovní a z jedné vnitřní klimatizační jednotky. Společně tak tyto dvě jednotky tvoří pár.

Pokud ovšem chcete klimatizovat více místností, bude jistě vhodnější pořídit si Multi Split klimatizační jednotku. Jedná se o zařízení, které se skládá z jedné venkovní a jedné nebo více vnitřních klimatizačních jednotek.  Počet připojených vnitřních jednotek je u každého typu klimatizace jiný. Většinou je možné napojit kolem 2-5 vnitřních jednotek. U těch lepších klimatizací se toto číslo pohybuje kolem devíti. Díky klimatizacím typu Multi Split je klimatizování jednodušší, má elegantnější instalaci a také nižší nároky na prostor. Její pomocí je vzduch rovnoměrně rozdělen do několika prostorů, bez ohledu na jejich velikost či tvar.

Zmíněné typy klimatizací nabízejí svým uživatelům nejen vysoký výkon či flexibilitu, ale také jednoduchý a elegantní styl. Současně také dosahují optimální energetické účinnosti, které v konečném důsledku vede ke snížení emisí CO2 a především k úspoře nákladů za energii.

Klimatizační systémy Split a Multi Split jsou vhodné jak pro nově postavené domy a byty, tak i pro rekonstruované budovy.

Fungování

Co je klimatizace jistě každí ví. Jak ale přesně funguje, ví jen málokdo. Jednoduše můžeme říci, že klimatizace odebírá teplý vzduch z vnitřního prostoru a odvádí jej do prostoru mimo budovu.

V současné době výrobci klimatizací pracují s chladivy, které pracují v cyklech. První fáze je KOMPRESE, neboli stlačení horkého vzduchu. Během této fáze kompresor nasává páry chladicího média za výparníkem a pod vysokým tlakem se dopravuje ke kondenzátoru. Kompresorem dochází ke stlačení par a k jejich následného zahřátí.

Druhá fáze je označována jako KONDENZACE. V této fázi je chladicí médium přivedeno do kondenzátoru. Chladicí médium je v dopravováno o vysoké teplotě a také tlaku. V kondenzátoru dochází za pomoci přídavného ventilátoru k intenzivnímu ochlazování okolním vzduchem. Což vede ke kondenzaci, neboli zkapalnění, chladicího média. Do venkovního prostoru je následně odváděno vzniklé odpadní teplo.

Poslední fáze nese název EXPANZE. Během této třetí etapy je chladicí médium, které má kapalné skupenství, dopraveno pod tlakem k expanznímu ventilu na výparníku. Právě zde dochází k intenzivní expanzi chladiva, které je doprovázeno jednak změnou skupenství z kapalného na plynné, a jednak výrazným poklesem tlaku a teploty. V tomto okamžiku začíná chladivo odebírat teplo z okolního vzduchu a pomocí ventilátoru je ochlazený vzduch z klimatizační jednotky dopraven do klimatizovaného prostoru. Páry, které během tohoto procesu vznikly, jsou nasávány kompresorem a celý proces klimatizování se opakuje.

Údržba

Jistě máte zájem na tom, aby se vám vaše investice do klimatizace vyplatila a aby vám toto zařízení sloužilo bez větších závad. Proto je nutné provádět pravidelnou údržbu. Ta není nijak složitá ani náročná a zvládne ji každý uživatel.

U klimatizací provedete údržbu během několika málo minut. Dříve, než s údržbou a čištěním začnete, je nutné se přesvědčit, že je klimatizace vypnutá a napájení odpojeno jističem. Největší pozornost je nutné věnovat filtrům. Do nich se během používání dostává prach a různé drobné nečistoty, které nepříznivě ovlivňují činnost klimatizací.

Vzduchové filtry nejsnadněji očistíte za pomoci vysavače. Nečistoty a prach je nutné pořádně odstranit. Tuto údržbu je dobré opakovat vždy po uplynutí dvou týdnů. Pokud je vzduchový filtr více znečištěn, je dobré jej očistit za pomoci vlažné vody s čisticím prostředkem s neutrálním pH.  Filtr je dále nutné pořádně vysušit. To však provádějte mimo přímé sluneční záření.

Během údržby rozhodně nezapomeňte vyjmout titanový apatitový fotokatalytický filtr, který je nutné taky podrobit čištění. U tohoto filtru stačí drobné nečistoty a prach vysát za pomoci vysavače. V případě, že bude tento filtr silněji znečistěn, je dobré jej ponořit do vlažné vody a nechat zde 10 – 15 minut. Následně je nutné filtr nechat usušit. I zde platí, že filtr nevystavujeme přímému slunečnímu záření. Údržbu apatitových fotokatalytickcýh filtrů je vhodné provádět každých šest měsíců. Výměna je pak doporučována po třech letech.

Nakonec stačí horní a dolní přední panely očistit navlhčeným hadříkem bez použití jakýchkoliv čisticích prostředků. Právě tyto části jsou vystavovány nejvíce nečistotám a prachu. Vnitřní jednotka nebo dálkový ovladač se čistí pouze v případě, že jsou silně znečištěny.

Při čištění klimatizace nikdy nepoužívejte horkou vodu, čisticí prostředky, různé těkavé oleje, leštidla nebo drátěnky!

Díky pravidelné údržbě vám klimatizační zařízení bude bez větší poruchy sloužit i několik let.

O webu

Na našich webových stránkách naleznete nejrůznější informace věnované pasivním domům a nízkoenergetickým stavbám. Dozvíte se základní typy, při výběru a stavbě pasivního domu. Pokusíme se vám poskytnout vše potřebné, co se pasivních domů týče. Pasivní domy jsou dnes velkým hitem a mají velmi příznivou budoucnost. Jestliže se o ně zajímáte, jste tu správně!